Pracownicy składowiska kontrolują zgodność przywiezionych odpadów z odpadami zadeklarowanymi przez dostawcę. Odpady są ważone, a następnie kierowane na wyznaczoną kwaterę składowiska.

Z odpadów formowana jest bryła składowiska. Układa się je warstwami w obrębie działek roboczych o powierzchni ok. 2500 m2.. Potem następuje tzw. zagęszczanie, przy użyciu spychacza lub kompaktora. Po osiągnięciu odpowiednich parametrów warstwa zdeponowanych odpadów przykrywana jest mineralną warstwą izolacyjną. Materiał izolacyjny stanowi ziemia odpadowa, gruz betonowy i ceglany. Tak zabezpieczone odpady nie stanowią źródła pokarmu dla ptactwa.

Wiedza i profesjonalne umiejętności ludzi z naszej firmy pozwalają dzielić się doświadczeniami w zakresie bezpiecznego i proekologicznego składowania odpadów, z innymi firmami i instytucjami potrzebującymi fachowego doradztwa.