Spółkę PG INWEST Sp. z o.o. (obecny dzierżawca składowiska) założył – i kieruje nią do dzisiaj – inż. Piotr Gołęgowski, profesjonalista z kilkudziesięcioletnią praktyką w dziedzinie budowy i prowadzenia składowisk odpadów.

Doświadczenie oraz wszechstronna wiedza to gwarancja usług na najwyższym poziomie.

Działamy z myślą o środowisku naturalnym oraz staramy się spełniać wszelkie potrzeby społeczności związane z funkcjonowaniem składowisk i możliwościami oddawania tam odpadów.