Podstawowe informacje

Całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania wynosi odpowiednio:

Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania wynosi odpowiednio:

Kwoty jakie trafiły łącznie do tej pory do budżetu gminy Zakroczym z tytułu opłaty środowiskowej za składowisko (w PLN):