Bez kategorii

Tuż przed Świętami wielkanocnymi na Składowisku w Zakroczymiu rozbudowano węzeł ujęcia biogazu oraz zamontowano nowe urządzenie do monitorowania ilości unieszkodliwionego biogazu. Spółka zamówiła również kolejną pochodnię do awaryjnego spalenia biogazu w okresach pojawiającej się uciążliwości. Została ona dostarczona i zainstalowana na składowisku w sobotę 30 marca. Obecnie trwa proces kalibracji i rozruchu urządzenia. Gdy agregat

Czytaj całość

Z ostatnim dniem lutego na składowisku uruchomiono biogazownię. Jest to duża i kosztowna inwestycja, która rozpoczęła się już w 2019 roku. Tak długi okres budowy nowego systemu odgazowania wynikał z konieczności uzyskania wielu zgód i decyzji. Całość inwestycji obejmowała wykonanie systemu ujęć biogazu, budowę stacji transformatorowej, kontenera ssawy wraz z pochodnią oraz agregatu kogeneracyjnego. Sercem

Czytaj całość