Zakroczym, 3 października 2018 r. Sz. P. Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana, aby poinformować, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo PG INWEST sp. z o.o. zleciło sporządzenie obiektywnej ekspertyzy dotyczącej stanu składowiska odpadów w Zakroczymiu podmiotowi specjalizującemu się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i eksploatacją tego rodzaju instalacji.

Czytaj całość

Składowisko odpadów w Zakroczymiu (powiat nowodworski, mazowieckie) działa od kilkudziesięciu lat. Władze chcą, by zostało zamknięte. Ale nie dlatego, że się zapełniło i zostało zrekultywowane. Sejmik Woj. Mazowieckiego, uchwalając najnowszy WPGO, uznał, że składowisko jest potencjalnym źródłem żerowania ptaków, a zatem stwarza zagrożenie dla ruchu lotniczego – znajduje się w bliskim sąsiedztwie lotniska w Modlinie.

Czytaj całość

Zakroczym, 27 lutego 2018 r. OŚWIADCZENIE w związku z pismem Burmistrza Zakroczymia z dnia 22 lutego br. W nawiązaniu do pisma Burmistrza Zakroczymia (WIR.7032.2.2018), w którym sugeruje on m.in., iż na składowisko w Zakroczymiu trafiają odpady komunalne, PG INWEST sp. z o.o. oświadcza co następuje: Na składowisko od 2013 r. nie trafiają odpady komunalne zmieszane.

Czytaj całość